Исторія Егише Вардапета: борьба Христіанства съ ученіемъ Зороастровымъ въ пятомъ столѣтіи, въ Арменіи (1853)