Əliyev İ. H., Məhərrəmov E. Ə. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri (2008)