Elmas Erdem Akgül (Erişti). Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi. Yüksek lisans tezi (1998)