Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019)