Elnur İsmayılov. XIV-XVI. yüzyıllarda Şirvanşahlar Devleti (Derbendîler Hânedânı). Yüksek lisans tezi (2016)