Nuriyev E. B. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası (1989)