Nuriyev E. B. Azərbaycan SSR Şəki–Zaqatala zonasının toponimiyası (1989)