Emek Üşenmez. Karahanlı Türkçesi Sözlüğü: Yüksek Lisans Tezi (2006)