Eralp Erdoğan. Safevi Devleti’nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)