Ersin Teres. Dīvānu Lügāt–it–Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Sözvarlığı Bakımından Karşılaştırılması (2006)