Qurbanlı Ə. C. Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990-cı illər). Dissertasiya (2012)