Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)