Əliyev M. C., Həsənli F. A. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar: dərslik (2008)