Həsənov F. P. Qaraqoyunlu, Göyçə, Borçalı və mən (2004)