Abdullayev F. Q. Zəngəzur Aslanı – Xosrov bəy Sultanov (2012)