Çingizoğlu Ə., Baxşəliyev F. Qarabağın el və obaları (2007)