Ferhat Eroğlu. Atatürk’ün Büyük Nutku’nun basında karşılanışı ve yorumu (2010)