Məmmədov F. F. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları: dərslik (2011)