Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi’ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bir inceleme. Yüksek lisans tezi (2010)