Gazanfer İbar. Anadolulu Hemşehrilerimiz: Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe (2010)