Suraiya Faroqhi. Hacılar ve Sultanlar: Osmanlı Döneminde Hac, 1517–1638 (1995)