Orucova G. M. Orta əsrlər farsdilli lüğətlərdə türk elementləri (2019)