Günnur Yücekal Arpacı. Gök–Tanrı İnancının Bilinmeyenleri (2012)