Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı (2004)