Məmmədova H. İ. Qarabağ general–qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr (1999)