Həsənov H. Ş. Borçalı həqiqətləri, 1989–1993 (2006)