Savaş Harmankaya, Kemalettin Köroğlu, Hakan Sivas. Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi (2013)