Abdülkadir Karahan. Hakânî’nin Kırk Hadis Tercümesi (1953)