Amil Jafarzade. Azerbaycan Halk Cümhuriyeti ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler. Yüksek lisans tezi (2022)