Halim Çavuşoğlu. Balkanlar’da Pomak Türkleri: tarih ve sosyo-kültürel yapı (1993)