İsaxanlı H. A. (red). Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai–siyasi ideallar (2005)