Hasan Dündar. Rahimizade İbrahim (Harimi) Çavuş`un Gence Fetihnamesi adlı eserinin transkripsiyonu ve kritizasyonu. Yüksek lisans tezi (2006)