Hilal Münşi. Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi siyasi təsvir (2014)