Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi örneği. Yüksek lisans tezi (2019)