Hüseyn Əlizadə (Barış Mərəndli). “21 Azər” soyqırımı (2017)