Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)