İbrahim Gökçen. Saruhan’da Yürük ve Türkmenler (1946)