İbrahim Tatlı. Revan 1956 numaralı Kanuni Devri Muhâberat mecmuası (Değerlendirme ve metin). Yüksek lisans tezi (2017)