Hüseynov İ. H., Əfəndiyeva N. T. Turizmin əsasları: dərslik (2007)