İsa Şevik. Şah Tahmasb (1524–1576) ile Osmanlı Sarayı Arasında Teati Edilen Mektupları İçeren “Münşe’at–ı ‘Atik”in Edisyon Kritiği ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi (2008)