Osmanov İ. S. MDB dövlətlərinin iqtisadi–sosial coğrafiyası: dərslik (2004)