İsmail Parlatır. Osmanlı Sosyal Hayatından Köleliğin Kaldırılışı (1987)