İsmail Mehmetov. Türk Kafkası’nda Siyasi ve Etnik Yapı (2009)