Əliyev K. H., Əliyeva F. K. Azərbaycan antik dövrdə (1997)