Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəlləri). Dissertasiya (2015)