Lütfi Simavi. Osmanlı Sarayının Son Günleri (1970)