Qiyasbəyli M. N. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı: düzəltmə sözlərin lüğəti (1987)