Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)