Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç. Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi–Şaduqa Fermanı (1989)