Mecit Doğru. Yukarı Kür Boylarının Yeradları Üzerine Bir Araştırma (1985)