Mehmet Ali Ağaoğulları. Eski Yunan’da Siyaset Felsefesi (1989)